Ute Wilbers - Supervisie & Coaching - Individuele Supervisie- en Coachingsprocessen
Wladimir Zlatkov - Das Universum                       Ute Wilbers Supervision

Individuele Supervisie- en Coachingsprocessen

Individuele gesprekken bieden de mogelijkheid om persoonlijker en diepgaander op vragen en thema’s in te gaan. Motieven voor een Individuele begeleiding kunnen zijn: Een individueel supervisie- of coachingstraject houdt meestal zeven tot tien gesprekken van anderhalf uur in. Bij een kennismakingsgesprek wordt afgesproken, of een doelgericht of open proces beoogd wordt. De gesprekken vinden plaats in Nijmegen. Uitzonderingen zijn bespreekbaar.Start Team- & Groepssupervisie Training Teamdagen Individuele Supervisie- & Coachingprocessen Ute Wilbers
_ _ _

© 2018 Ute Wilbers