Ute Wilbers - Supervisie & Coaching - Team- & Groepssupervisie
Wladimir Zlatkov - Das Universum                       Ute Wilbers Supervision

Team- & Groepssupervisie

Een team vervult gezamenlijk een taak, in het ideale geval elkaar aanvullend en stimulerend. Positieve samenwerking wordt door casus- of teamgeoriënteerde supervisie ondersteund en verder ontwikkeld.
Bij team-conflicten kan supervisie tot werkbare oplossingen leiden.

Bij groepssupervisie hebben de leden vergelijkbare of uiteenlopende achtergronden en komen bij elkaar om reflecterend en oplossingsgericht aan de actuele vragen of problemen van de deelnemers te werken. Hierbij is de verscheidenheid van inzichten en invalshoeken die een groep in zich kan hebben een verrijking voor het supervisie-proces.Start Team- & Groepssupervisie Training Teamdagen Individuele Supervisie- & Coachingprocessen Ute Wilbers
_ _ _

© 2018 Ute Wilbers